Haim Ginott: Szülők és gyermekek

Haim Ginott: Szülők és gyermekek

Minden szülő azt szeretné, hogy a gyermeke bizakodó, boldog legyen, hogy elégedett, sikeres felnőtt váljék belőle. Az „eredmény” azonban gyakran kiábrándító: félénkség és agresszivitás, udvariatlanság, fegyelmezetlenség, eltékozolt tehetség – a sort hosszan folytathatnánk. Haim Ginott magyarul is hatodik kiadásban megjelenõ, ma már klasszikus könyve gyakorlati tanácsokat ad a szülõknek olyan mindennapi kérdésekben, mint a dicséret és a bírálat, a felelõsség és a függetlenség, az engedékenység és a szükséges korlátok.