TalentQ Dimensions Személyiség kérdőív – (Elérhető: 2021. december 31-ig)

Fejlesztés, kiválasztás
Fejlesztés, kiválasztás
Személyiség teszt
Személyiség teszt
Versenyszféra résztvevőinek
Versenyszféra résztvevőinek
Mintafeladat
Mintafeladat
Mintajelentés
Mintajelentés

A Dimensions személyiség kérdőív lehetőséget ad a jelölt munkahelyi viselkedésének, erősségeinek, preferenciáinak megismerésére. Olyan vizsgálati eszköz, amely a munka hatékonysága szempontjából fontos kompetenciákról nyújt mindenki számára érthető és pontos képet.

Leírás

A Dimensions Személyiség kérdőív kiválasztásra és fejlesztésre egyaránt használható kérdőív, mely gyorsan elérhető és széleskörű ismeretet nyújthat a kitöltő kompetenciáiról. Három fő faktort – Kapcsolatok ápolása, Feladatok végzése, Önirányítás – és azokon belül 5-5 mért tulajdonságot vizsgál. A 15 tulajdonság lefedi a szervezetekben leggyakrabban szükséges kompetenciákat. A szöveges jellemzést a program automatikusan állítja össze a megbízó számára. 

Mért tulajdonságok:

– Kapcsolatok ápolása: Kommunikáció, Befolyásolás, Szociális magabiztosság, Támogatás, Tanácsadás

– Feladatok végzése: Analitikus, Konceptuális, Kreatív, Metodológia, Lelkiismeretes

– Önirányítás: Nyugalom, Önirányítás, Flexibilitás, Tevékenység, Célorientáltság

Milyen célból ajánljuk

A Dimensions személyiség kérdőív lehetőséget ad a jelölt munkahelyi viselkedésének, erősségeinek, preferenciáinak megismerésére. A személyiség megismerése kulcsfontosságú szerepet tölt be a jelöltek munkaügyi kérdéseivel kapcsolatos döntéshozásokban! Ahogy legtöbbször autót sem veszünk meg megfelelő ismeretek nélkül, úgy munkatársaink megismerése is esszenciális a döntéshozatalokat megelőzően.

Kiknek ajánljuk

Azon piaci résztvevőknek ajánljuk, akik gyors, pontos és kiterjedt vizsgálatokat használnának a kiválasztás és a fejlesztés területén. 

A Talent Q rendszer árkalkulációjának köszönhetően gyorsan, olcsón és egyénre szabottan is elérhető. 

Ezen kívül lehetőség van költséghatékony sztenderd vizsgálatok lefolytatására is a kredit rendszernek köszönhetően, mellyel a szakember maga kezelheti a teszteket és az adatbankot. 

Vizsgálandók köre
  • Vezetők
  • Szakértők
  • Frissen végzett egyetemisták
  • Ügyfélszolgálatosok
  • Adminisztratív dolgozók (középiskolai végzettséggel)

Jelentések bemutatása

A TalentQ Dimensions személyiségteszt jelentései az alábbi részekből tevődik össze. A jelentések különböző döntés előkészítési folyamatokban nyújtanak segítséget a kiválasztástól a fejlesztésig.

– Személyiségprofil
A személyiségprofil kiválasztásra és fejlesztésre egyaránt használható. A 15 mért tulajdonság lefedi a szervezetekben leggyakrabban szükséges kompetenciákat. 


– Szöveges jellemzés
A szöveges jellemzést a program automatikusan állítja össze a megbízó számára. Kiválasztási és fejlesztési célokra egyaránt alkalmas. A jellemzés kitér a jelölt tipikus munkahelyi viselkedésének lehetséges következményeire. 


– Csoportszerep profil
Feltárja a vizsgált személy tipikus viselkedését csoportban. Több jelölt eredményei összefoglalhatók egy Egyesített Csoportszerep profilba, amely szemléletes képet ad egy egész csoportról, és segítheti a csoport fejlesztését. 


– Munkahelyi viselkedéstípus profil
Ez a beszámoló a vizsgált személy tipikus munkahelyi viselkedését a jungi, valamint az A és B személyiségtípusok segítségével írja le. Segítheti a fejlesztést és a konfliktuskezelést, de kiválasztásra való felhasználását nem ajánljuk. 


Értékesítői profil
Az értékesítés különböző fázisaival kapcsolatos személyiségjellemzőket írja le. Feltárja a fejlesztendő területeket az olyan pozíciók esetében, ahol az eladás és a befolyásolás elengedhetetlen a sikerhez.

Beszámoló a karriereltérítő tényezőkről
Ez a beszámoló nyolc stílust vagy mintázatot vesz górcső alá, melyeket „karriereltérítő tényezőknek” nevezünk. Egyes esetekben ezek a mintázatok kiégéshez vagy egy jó képességű személy karrierjének megbicsaklásához vezethetnek. A beszámoló hangsúlyozza a különféle stílusokhoz köthető jellemző kockázati tényezőket és erősségeket, valamint a karrier elindulását korlátozó tulajdonságokat. 


Beszámoló a jelölt fejlődési lehetőségeiről
Ez a beszámoló a Talent Q „vezetői lehetőségek modellje” keretében mutatja be, milyen indikátorai vannak a jelölt vezetővé fejlődésének. A beszámoló egy 11 faktort tartalmazó profilból és a jelölt 11 faktor mentén történő jellemzéséből áll. 


Fejlesztési profil
A Fejlesztési profil célja a vizsgált személy fejlődésének elősegítése azáltal, hogy bepillantást nyújt tipikus munkahelyi viselkedésébe, a Dimensions (Értékek) által mért 45 tulajdonság mentén. Ezt a profilt különösen coachoknak és más fejlesztési szakembereknek ajánljuk. A vizsgált személynek csak alapos visszajelző beszélgetés keretében ajánlatos odaadni. 


Fejlesztő visszajelzés
Ez a beszámoló egy számítógépes szakértői rendszer által készített fejlesztő célú leírás a kliens tipikus munkahelyi viselkedéséről, mely odaadható neki, vagy alapját képezheti egy (vagy több) coaching ülésnek.

 

Személyiség- és fejlesztő profil
Ez a beszámoló tapasztalt coachok, fejlesztési szakemberek részére készült: a 15 tulajdonságot és a 45 résztulajdonságot együtt mutatja be. 

 

Személyiségilleszkedési profil
Ez az értékelés összeveti a vizsgált személy tipikus viselkedését (15 kérdőív-skála alapján) a Talent Q rendszerében tárolható munkakör profilokkal, így segítve a lehetséges kockázatok felismerését kiválasztási helyzetben.

 

Interjútervező
Az Interjútervező összeveti a jelölt jellemző viselkedését a felhasználó által definiált munkakör profillal, feltárva a lehetséges erősségeket, korlátokat és semleges területeket. Az ezekhez kapcsolódó interjúkérdések segítik a szakembereket a kiválasztási folyamatban.  

Teszt bemutatása

Ajánlatot kérek