Videók

Dienes napi előadás

Presentation of Honorary Doctorate to Zoltán Dienes

Interjúk Dienes Zoltánnal

Dienes Zoltán: Játék az életem

Emlékezés Dienes Zoltánra

A tanulás öröme